Blog

OSNOVANO DRUŠTVO ”NAŠA DJECA” BLATO

U četvrtak, 21. siječnja u prostorijama Narodne knjižnice Blato održala se osnivačka skupština Društva Naša djeca Blato s ciljem podrške djeci u aktivnom sudjelovanju u lokalnoj zajednici, potičući lokalne zajednice, ustanove i institucije na zaštitu i skrb o djeci prema načelu najboljeg interesa za dijete u skladu sa Konvencijom UN-a o pravima djeteta.

28 članica novoosnovane Udruge za predsjednicu je izabralo Jelenu Šeparović, potpredsjednicu Francisku Jurišić Bačić, te tajnicu Miru Žaknić.

Također, izabran je Izvršni odbor u kojem se uz predsjednicu, potpredsjednicu i tajnicu nalaze Dijana Joković, Tončica Farac, Fani Bačić i Petra Mašković. Članovi Nadzornog odbora su: Antonela Šeparović, Marija Franulović i Katarina Kovačić, dok je za likvidatora Udruge izabrana Desanka Sardelić.

Ovim putem pozivamo sve građane Općine Blato koji žele postati članovi Udruge da se jave u Dječji vrtić Blato ili Narodnu knjižnicu Blato.

Čestitamo novoosnovanom Društvu ”Naša djeca” Blato!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Foto: Dinko Oreb