Blog

Zajedno upoznajmo „Djecu OKO nas”

Kucnuo je čas da službeno objavimo, ali prvenstveno, podijelimo svoj entuzijazam oko naše novog projekta pod nazivom “Djeca OKO nas”.

Projekt „Djeca OKO nas” bavit će se odgojem za obrazovanje o dječjim pravima, identitetom nacionalnih manjina i multikulturalizmom. Kroz projekt planiramo povećat informiranost, znanja te podići razinu svijesti osnovnoškolaca o dječjim pravima, identitetu nacionalnih i manjinskih skupina koje žive u različitim hrvatskim regijama. Plan je i ojačati kompetencije odraslih mentora-voditelja neformalnih i formalnih programa za dječja prava i dječju participaciju u odgojno-obrazovnim ustanovama (kao što su Dječji forumi, Dječja vijeća i NEF mreža Hrvatske) koji su dobre prakse u školama i Društvima “Naša djeca” za rad s djecom na teme: prihvaćanje različitosti, razumijevanje i očuvanje nacionalnih, lokalnih i kulturoloških identiteta, ljudska prava i aktivno građanstvo.

Inovativnost ovog projekta je upravo u novom načinu učenja o dječjim pravima, nacionalnom i kulturnom identitetu etničkih i vjerskih manjina koje žive u Hrvatskoj, te upoznavanje vršnjaka s njihovim životom, sve to će se prikazati kroz umjetničku i dokumentarističku fotografija. Za tu aktivnost smo udružili snage sa našim nagrađivanim fotografom Sašom Pjanićem!

Saša Pjanić se bavi putopisnom i dokumentarističkom fotografijom i portretima, on će snimiti umjetničke fotografije djece na terenu, kao rezultat svojeg istraživačkog rada i putovanja regijama Hrvatske te snimiti portrete djece ili prizore u njihovim autentičnim sredinama. Kroz sugestivne fotografije portreta i dječje svakodnevnice bit će prikazana različitost dječjeg života i položaj djeteta unutar obitelji, njihove nacionalne i kulturološke zajednice, u odgojno-obrazovnom sustavu, u ustanovama alternativne skrbi, u školi, u igri, u slobodnom vremenu, hobijima, ali će se i prikazati različitosti života djece od urbanih i ruralnih dijelova, u romskom naselju, vjerskoj zajednici, nacionalnoj zajednici (kao što su talijanska, češka, bošnjačka, srpska, židovska i sl.)

Odabrat ćemo 20-ak najoriginalnijih fotografija za izložbu “Djeca OKO nas” koja će, osim umjetničkog karaktera, biti i edukativna za promociju dječjih prava, nacionalnog i lokalnog identiteta manjina i multikulturalnosti. Svečano otvorenje ove izložbe bit će u Opatiji u okviru susreta Dječjih foruma i NEF mreže Hrvatske, a nakon toga, izložba će putovati po gradovima i općinama te će biti izložena i u Zagrebu. Fotografija je zanimljiv i privlačan mediji široj publici djece i odraslih za upoznavanje različitosti, kulturnog identiteta, običaja te ima veliku vidljivost teme dječjih prava nacionalnih i ostalih manjina u RH, a time i položaja djeteta u društvu.

Cilj izložbe nam je informirati i predstaviti kroz umjetničko i sugestivno iskustvo fotografije sliku o tome kako žive djeca u Hrvatskoj kroz raznolikost njihove svakodnevnice, načina života, podneblja u kojemu žive, zajednica u kojima žive, kao i cilj da što više djece i odraslih diljem Hrvatske se upozna s ovom izložbom i sazna o različitosti života djece oko nas. Planiramo da će doseg putujuće izložbe biti više od 2000 djece i odraslih za vrijeme trajanja projekta, pridružite nam se i svakako ju posjetite u svojoj lokalnoj zajednici i gradu!

Jedna od glavnih i važnih aktivnosti kojoj se iznimno veselimo je i održavanje 21. Susreta djece i mentora iz mreže Dječjih foruma i Nacionalne mreže Dječjih foruma i Dječjih vijeća Hrvatske (NEF-a) kojima koordinira Savez DND i Društvo “Naša djeca” Opatija. Tema programa susreta bit će “dječja prava, nacionalni identitet i multikulturalnost”. Na susretu će sudjelovati djeca iz Dječjih foruma i članica NEF-a te njihovi mentori.

Projekt provodimo u partnerstvu s Društvom “Naša djeca” Opatija čiji će članovi biti izvoditelji nekih od aktivnosti koordinacije mreže Dječjih foruma i NEF-a te će pomagati u pripremi i organizaciji Susreta i izložbe u Opatiji. Projekt financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske. 

Cilj projekta je stvaranje zajednica u kojima se u potpunosti ostvaruju prava djece i u skladu sa svojim interesima i sposobnostima usvajaju nova znanja i vještine o interkulturalnim kompetencijama i socijalno uključivanje pripadnika djece nacionalnih manjina i djece iz socijalno ranjivih skupina (siromašna djeca, djeca s teškoćama, djeca nacionalnih i vjerskih manjina, djeca azilanti i stranci).

Želja nam je omogućiti svoj djeci njihova prava, osvijestiti im bogatstvo i ljepotu u različitosti koja ih okružuje te ih poticati na otvorenost i slavljenje multikulturalnosti u Republici Hrvatskoj!

Fotografije potpisuje Saša Pjanić: